تجهیزات شبکه به مجموعه‌ای از ابزار و وسایلی گفته می‌شود که برای راه اندازی یک شبکه رایانه‌ای نیاز است.

تجهیزات شبکه به چند دسته تقسیم می‌شوند :

 

تجهیزات فعال

تجهیزات فعال (به انگلیسی: Active Products) تجهیزاتی هستند که فعالیت الکترونیکی در درون آنها صورت می‌گیرد و اطلاعات وارد شده به انها بسته به شرایط برنامه‌ریزی شده برای دستگاه، پردازش و رد و بدل می‌گردد

انواع تجهیزات فعال عبارتند از:

مسیر یاب router

مودم

دیواره‌های آتش سخت‌افزاری FIRE WALL ACCESORIES

کارت شبکه

سوئیچ

اکسس پوینت

مینی جیبیک

دسته بندی تجهیزات فعال شبکه

(IS (Intermediate System

End System) ES)

IS

مانند روتر و سوئیچ

ES

مانند سرور و PC

تجهیزات غیر فعال

تجهیزات غیر فعال (به انگلیسی: Passive Produscts) تجهیزاتی هستند که قابل برنامه ریزی نبوده و نمی‌توانند تغییراتی روی اطلاعات و یا محتوای تبادل شده در شبکه داشته باشند. بخشی از تجهیزاتی هم که بمنظور نصب و پیکر بندی سخت‌افزاری شبکه (از قبیل کابل کشی و نصب دستگاه‌ها) استفاده می‌شود در این دسته جای می‌گیرند.

انواع تجهیزات غیر فعال عبارتند از:

کابل

پچ پنل

پچ کورد

فیبر نوری

کیستون پریز

سر سوکت

رک

نگهدارنده کابل

پیوند به بیرون

نام چند تولید کننده مطرح این محصولات در دنیا در زیر آمده‌است :

محصولات فعال

محصولات غیر فعال