جستجو

تکمیل اطلاعات

کارخانه خوزستان

نام مجموعه : کارخانه خوزستان

نام مدیریت :

زمینه فعالیت : تولید لاستیک اتومبیل

پست الکترونیک :

وب سایت :

شماره تماس: (0641) 6724641~2

شماره تماس: (0641) 6724643

 

نشانی:ایران - خوزستان - دزفول - کیلومتر 18

پرداخت آنلاین

 امید است توانسته باشیم گامی در بالا بردن رفاه هم میهنان برداشته باشیم