بیمارستانهای زنان و زایمان

بیمارستانهای بینایی سنجی

بیمارستانهای قلب و عروق

درمانگاه ترک اعتیاد

پژوهش پزشکی

پزشکان فوق تخصص

پزشکان فوق تخصص

فوق تخصص هومیوپاتی

فوق تخصص پزشکی قانونی

فوق تخصص پزشکی هسته ای

فوق تخصص آسیب شناسی بالینی

فوق تخصص بیهوشی (آنستزی)

فوق تخصص بیماری های داخلی

فوق تخصص بیماری های داخلی

فوق متخصص ایمونولوژی و آلرژی

فوق تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

فوق تخصص بیماری عفونی و گرمسیری

فوق تخصص گوش، گلو، بینی

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص خون و سرطان

فوق تخصص جراحی

فوق تخصص جراحی گوارش

فوق تخصص جراحی کودکان

فوق تخصص جراحی کودکان

فوق تخصص ارتوپدی و حراحی دست

فوق تخصص ارتوپدی و حراحی دست (رونوشت)

فوق تخصص ارتوپدی و حراحی زانو

فوق تخصص ارتوپدی و حراحی شانه

فوق تخصص جراحی کلیه

فوق تخصص جراحی کولون ورکتوم و مقعد

فوق تخصص جراحی کولون ورکتوم و مقعد

فوق تخصص جراحی ستون فقرات

فوق تخصص جراحی ستون فقرات

فوق تخصص جراحی قفسه صدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی (رونوشت)

فوق تخصص جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب

فوق تخصص جراحی دهان، فک و صورت

فوق تخصص جراحی دهان، فک و صورت

فوق تخصص جراحی استخوان و مفاصل

فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار

فوق تخصص كودكان

فوق تخصص چشم کودکان

فوق تخصص عفونی کودکان

فوق تخصص گوارش کودکان

فوق تخصص قلب و عروق کودکان

فوق تخصص خون و سرطان کودکان

فوق تخصص روان پزشکی کودکان

فوق تخصص تغذیه

فوق تخصص کودکان (اطفال)

فوق تخصص بیماری های کودکان

فوق تخصص غدد کودکان

فوق تخصص نوزادان

فوق تخصص ارتوپدی

فوق تخصص مفاصل و عضلات

فوق تخصص مفاصل و عضلات (رونوشت)

فوق تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

فوق تخصص دندانپزشكی

فوق تخصص ارتودنسی

فوق تخصص ارتوپدی فوق تخصص دست

فوق تخصص ارتوپدی فوق تخصص زانو

فوق تخصص ارتوپدی فوق تخصص شانه

فوق تخصص ارتوپدی ستون فقرات

فوق تخصص ارتوپدی ستون فقرات (رونوشت)

فوق تخصص قلب و عروق

فوق تخصص قلب اینترونشنال و کاردیولوژی

فوق تخصص قلب آنژیوپلاستی و والولوپلاستی

فوق تخصص بیهوشی قلب باز

فوق تخصص بیماری های قلب و عروق

فوق تخصص بیماری های قلب و عروق (رونوشت)

فوق تخصص کاشت دندان (ایمپلنت)

فوق تخصص ریشه دندان (اندودنتیکس)

فوق تخصص بیماری های لثه

فوق تخصص پروتز دندان (ثابت و متحرک)

فوق تخصص بیماری های دهان

فوق تخصص پوست،مو،زیبایی

فوق تخصص ترمیمی و زیبایی

فوق تخصص ترمیمی و زیبایی (رونوشت)

فوق تخصص ترمیمی و زیبایی

فوق تخصص چشم

فوق تخصص چشم قرنیه

فوق تخصص چشم شبکیه

فوق تخصص چشم استرابیسم و اکولوپلاستیک

فوق تخصص چشم (چشم پزشک)

فوق تخصص زنان

فوق تخصص نازایی

فوق تخصص زنان و زایمان

فوق تخصص كلیه

فوق تخصص پیوند کلیه ها

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

متخصص کلیه، مجاری ادراری

فوق تخصص روانپزشكی

فوق تخصص روان پزشکی

فوق تخصص پزشکی خانواده

فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب

پزشکان متخصص

متخصص پزشکی هسته ای

متخصص پزشکی هسته ای

دکتر مهستی عمویی

دکتر محمدعلی رفیعی

متخصص بیهوشی (آنستزی)

متخصص بیماری های داخلی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

متخصص ریه

متخصص گوارش

متخصص خون و سرطان

متخصص جراحی

متخصص جراحی گوارش

متخصص جراحی کودکان

متخصص جراحی کلیه

متخصص جراحی کولون ورکتوم و مقعد

متخصص جراحی ستون فقرات

متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

متخصص جراحی دهان، فک و صورت

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار

متخصص تغذیه

متخصص کودکان (اطفال)

متخصص بیماری های کودکان

متخصص بیماری های کودکان

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

متخصص ارتوپدی فوق تخصص دست

متخصص ارتوپدی فوق تخصص دست (رونوشت)

متخصص ارتوپدی فوق تخصص زانو

متخصص ارتوپدی فوق تخصص شانه

متخصص ارتوپدی ستون فقرات

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب اینترونشنال و کاردیولوژی

متخصص قلب اینترونشنال و کاردیولوژی (رونوشت)

متخصص قلب اینترونشنال و کاردیولوژی (رونوشت) (رونوشت)

متخصص بیهوشی قلب باز

متخصص بیهوشی - متخصص بیهوشی قلب باز

متخصص دندانپزشكی

متخصص ارتودنسی

متخصص چشم

متخصص چشم شبکیه

متخصص چشم شبکیه (رونوشت)

متخصص كلیه

متخصص پیوند کلیه ها

متخصص کلیه، مجاری ادراری

متخصص روانپزشكی

متخصص روان پزشکی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

متخصص ارتوپدی

متخصص مفاصل و عضلات

متخصص مفاصل و عضلات (رونوشت)

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی (رونوشت)

متخصص ارتوپدی فوق تخصص دست

متخصص ارتوپدی فوق تخصص زانو

متخصص ارتوپدی فوق تخصص شانه

متخصص ارتوپدی ستون فقرات

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب اینترونشنال و کاردیولوژی

متخصص قلب اینترونشنال و کاردیولوژی (رونوشت)

متخصص قلب آنژیوپلاستی و والولوپلاستی

متخصص بیهوشی قلب باز

متخصص بیهوشی قلب باز (رونوشت)

متخصص بیماری های قلب و عروق

متخصص بیهوشی - متخصص بیهوشی قلب باز

متخصص دندانپزشكی

متخصص کاشت دندان (ایمپلنت)

متخصص ریشه دندان (اندودنتیکس)

متخصص بیماری های لثه

متخصص ترمیمی و زیبایی

متخصص پوست، مو و زیبایی

متخصص چشم شبکیه

متخصص چشم استرابیسم و اکولوپلاستیک

چشم (چشم پزشک)

متخصص زنان

متخصص نازایی

متخصص زنان و زایمان

متخصص كلیه

متخصص غدد درون ریز و متابولیسم

متخصص پیوند کلیه ها (رونوشت)

متخصص روان پزشکی

متخصص پزشکی خانواده

متخصص پزشکی خانواده (رونوشت)

فوق تخصص غدد کودکان

فوق تخصص نوزادان

متخصص جراحی عمومی

تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی تعمیر

تجهیزات پزشکی تولید و یا پخش

تجهیزات پزشکی تولید و یا پخش

تجهیزات پزشکی واردات یا صادرات

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی تعمیر

جهیزات و لوازم آزمایشگاهی تولید

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی فروش

لوازم کمک آموزشی

لوازم کمک آموزشی تولید

فروش لوازم ورزشی پزشکی

تجهیزات اداری و بیمارستانی

ترازوی آزمایشگاهی

ماشین آلات داروسازی

داروسازی و داروخانه ها

ماشین آلات داروسازی

شرکتهای داروسازی

داروخانه و دراگ استور

تولید و پخش دارو گیاهی

بازرگانی دارو

باند طبی

متخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)

متخصص پرتوشناسی (رادیولوژی)

اسکن رادیوایزوتوپ

مراکز رادیولوژی

متخصص پرتو نگاری

بیمارستانها

okokooooooooooooooooo

00

hgfdsdfghj