بانک اطلاعات مشاغل ایران

اقتصاد مقاومتی

دسته: abzar alate najari

ناممجموعه : حسینزاده

ناممدیریت :

زمینهفعالیت : ابزارنجاری

پستالکترونیک :

وبسایت :

شمارهتماس55372347

نشانی : ایران - تهران -منطقه 11 - کارگرجنوبی - بینخیابانژیانپناهوچهارراهلشگر - پ. 820 و 824 و 826

نماد اعتماد ملیتنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری